Latest Article :
วิธีการขยายสัญญาณ True Wi-Fi โดยใช้ Linksys WRT54GL DD-WRT V.24
บทความสำหรับ: ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายในระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง (v1.1)
โดย วิทวัส โฉมประเสริฐ, ศุภสิทธิ์ ศิริพานิชกร
รูปภาพ

คำถาม

1.ถ้าต้องการเชื่อมต่อสัญญาณของ True Wi-Fi ให้เครื่องรับสามารถรับได้ดีขึ้นต้องทำอย่างไรบ้าง ?

คำตอบ

ในปัจจุบันเครื่อข่ายไร้สาย (Wireless) เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ใช้ต่างนำมาใช้งานบนอินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย เป็นเพราะความสะดวกสบายของการใช้งาน โดยผู้ใช้งานไม่ต้องมาคอยดูในเรื่องของการเดินจุดแลนที่จะเชื่อมต่อสาย (Wired) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เลย เพียงแต่ในระบบเครื่อข่ายของเราจะต้องมีตัวส่งสัญญาณไร้สาย (Wireless) ขึ้นมาในระบบก่อนแล้วที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ใช้ อุปกรณ์ที่เป็น Wireless Adepter มาเป็นตัวรับสัญญาณ แต่ถ้าเป้น โน้ตบุ้คที่มีตัวรับสัญญาณติดมาในตัวอุปกรณ์ก็สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้เลย

แต่พอกลุ่มผู้ใช้ขยายเพิ่มขึ้นไปยังผู้ที่พักอาศัยตาม อพาร์ทเม้น คอนโด ฯ ซึ่งสถานที่เหล่านี้บางทีเจ้าของหอพักไม่ได้ติดตั้งหรือให้บริการอินเตอร์เน็ตกับผู้ที่มาพักอาศัย ทำให้ผู้ใช้ต้องลองหาสัญญาณไร้สาย ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้โดยเลือก True Wi-Fi ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้งานได้สะดวกขึ้น แต่ถ้าหากว่าสัญญาณที่รับมาจาก True Wi-Fi ที่ส่งมาน้อยมากทำให้เวลาใช้งานอินเตอร์เน็ต สัญญาณจะเกิดหลุดบ่อย

ทำให้มีการนำเอา linksys WRT54GL ทำเป็น Mode Repeater ขึ้นมา ซึ่งเทคนิคของโหมดนี้ก็คือ Linksys WRT54GL จะเอาสัญญาณของ Wireless ไปเกาะกับสัญญาณของ True Wi-Fi (ที่อยู่บริเวณนั้น) เป็นแบบ Client เข้าไปเกาะและในตัวของ Linksys WRT54GL จะมีการสร้าง Virtual Wireless Network ขึ้นมาอีกชื่อสัญญาณนึงเพื่อให้สำหรับสร้างเครือข่ายไร้สายภายในขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาเกาะได้ทำให้เวลาใช้งานอยู่ ภาระของการส่ง-รับ จะเป็นที่ตัว Linksys WRT54GL และ เครื่อง PC ที่ไม่มีตัวรับสัญญาณก็ยังสามารถต่อเป็น LAN เข้าที่ตัว Linksys WRT54GL ก็ได้รูปภาพ

รูป การติดตั้งอุปกรณ์ Linksys WRT54GL เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณกับ True Wi-Fi

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการติดตั้ง
 1. อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานกระจายสัญญาณไร้สาย Linksys WRT54GL - Wireless-G Broadband Router
 2. Firmware DD-WRT V.24 mini

ขั้นตอนที่ 1 - UP Firmware DD-WRT v.24 mini กับอุปกรณ์ Linksys WRT54GL

  รูปภาพ

  รูป Linksys WRT54GL Firmware DD-WRT V.24 mini

ขั้นตอนที่ 2 - ติดตั้งระบบของการ Repeater กับสัญญาณของ True Wi-Fi

 1. เลือกที่ Wireless -> Basic Settings
  • Wireless Physical Interface wl0
   - Wireless Mode : Repeater
   - Wireless Network Mode : Mixed
   - Wireless Network Name (SSID) : truewifi
  • Virtual Interfaces
   - Wireless Network Name (SSID) : SYS2U+True Wi-FI ตั้งชื่อที่ต้องการใช้ภายในขึ้นมา

  รูปภาพ

  รูป Linksys WRT54GL Wireless Basic Settings
 2. เลือกที่ Wireless -> Wireless Security
  • Wireless Security wl0 : Disable
  • Virtual Interfaces Wl0.1 SSID [SYS2U+True Wi-Fi] ตั้งชื่อที่ต้องการใช้ภายในขึ้นมา
   - Security Mode : WEP
   - Default Transmit Key : 1
   - Encryption : 64 bits 10 hex digits
   - KEY 1 : 1234567890 รหัส A-F , 0-9 (10ตัวอักษร)

  รูปภาพ

  รูป Linksys WRT54GL Wireless Security
 3. เลือกที่ Security -> Firewall
  • SPI Firewall : Disable

  รูปภาพ

  รูป Linksys WRT54GL Security
 4. เลือกที่ Status -> WAN
  • Configuration Type
   - IP Address : 10.42.130.113 เป็น IP ที่ได้รับมาจาก True Wi-Fi ที่ขา WAN
   - Subnet Mask : 255.255.252.0 เป็น Subnet ที่ได้รับมาจาก True Wi-Fi ที่ขา WAN
   - Gateway : 10.42.128.1 เป็น Gateway ที่ได้รับมาจาก True Wi-Fi ที่ขา WAN
   - DNS 1 :10.42.254..10 เป็น DNS ที่ได้รับมาจาก True Wi-Fi ที่ขา WAN
   - DNS 2 : 10.42.254.2 เป็น DNS ที่ได้รับมาจาก True Wi-Fi ที่ขา WAN

  รูปภาพ

  รูป Linksys WRT54GL WAN
 5. เลือกที่ Status -> Wireless
  • Wireless Node จะแสดงสถานะ ของ Access point & Client ที่เชื่อมต่ออยู่
   - MAC Address : 00:13:19:85:87:E1แสดงถึงการเชื่อมต่อของ Linksys WRT54GL ไปเกาะกับ True Wi-Fi ซึ่งจะแสดง MAC Address ของ True ขึ้นมา

  รูปภาพ

  รูปภาพ

  รูป Linksys WRT54GL Status Wireless
 6. ทดสอบเชื่อมต่อ Wireless จากเครื่องรับค้นหาสัญญาณ "SYS2U+True WiFi" ใส่รหัส "1234567890" (ที่ได้สร้างมาจาก Virtual Interface และ Wireless Security)แล้วทำการเชื่อมต่อ


  รูปภาพ

  รูป ใช้เครื่องรับเชื่อมต่อสัญญาณ "SYS2U+TrueWiFi"
 7. ทดลองเข้าเวปไซต์ ระบบจะ Redirect ไปยังหน้าเข้าระบบของ True WI-FI

  รูปภาพ

  รูป การเชื่อมต่อกับ True Wi-Fi สำเร็จผู้ใช้สามารถใช้งานได้ภายในมุมต่างๆได้อย่างสบาย
เครดิต http://www.sys2u.com
Share this article :

Post a Comment

ค้นหา

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Articles Free108 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger